Έχουμε λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη της πανδημίας COVID-19.

1

Ακολουθούμε τις κυβερνητικές οδηγίες

2

Τηρούμε πρωτόκολλα ασφάλειας

3

Εκπαιδευτήκαμε και πιστοποιηθήκαμε από το Π.Κ

4

Δημιουργήσαμε ένα ασφαλές περιβάλλον για εσάς

Η ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΑ

Ακολουθούμε τις κυβερνητικές οδηγίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτήκαμε και πιστοποιηθήκαμε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημοφιλείς Προορισμοί